Spomenik i spomen česma ratnicima Balkanskih ratova i prvog svetskog rata u Baničini: